Zoznam pneumatík

Akciové výrobky, zakúpenie ktorých Vás oprávňuje z častniť sa na akcii, sú výlučne radiálne pneumatiky
Agricoltura (pre poľnohospod rske stroje) značky AGRIMAX a flotačné radiálne pneumatiky BKT vymenované nižšie.

Radi lne pneumatiky BKT Agricoltura AGRIMAX

Upozorňujeme, že niektoré akciové výrobky spomedzi tých, ktoré boli uvedené v zoznamoch vyššie, nemusia byť k dispozícii alebo ich bude potrebné objednať: v tomto prípade prosíme spotrebiteľov, aby si overili dostupnosť požadovaného rozmeru a čas dodania tak, aby bol zahrnutý.

AGRIMAX RT 657
AGRIMAX RT 765
AGRIMAX RT 855
AGRIMAX RT 945
AGRIMAX RT 955
AGRIMAX RT 600
AGRIMAX TERIS
AGRIMAX ELOS
AGRIMAX FORCE
AGRIMAX V-FLECTO
AGRIMAX FORTIS
AGRIMAX SIRIO
AGRIMAX RT 765 M
AGRIMAX SPARGO
FL 695

OPATRENIA A KOMPLETY IHNEĎ AKO DARČEK

=< 30"

Tričko a zástera radu "BKT ORIGINAL"

> 30"

Tričká a montérky radu "BKT ORIGINAL"

Radiálne pneumatiky BKT FLOTATION

Upozorňujeme, že niektoré akciové výrobky spomedzi tých, ktoré boli uvedené v zoznamoch vyššie, nemusia byť k dispozícii alebo ich bude potrebné objednať: v tomto prípade prosíme spotrebiteľov, aby si overili dostupnosť požadovaného rozmeru a čas dodania tak, aby bol zahrnutý.

RIDEMAX FL 699
V-FLEXA
FL 633 PERFORMA
FL 630 SUPER
FL 630 ULTRA
FL 635
FL 637
FL 639
RIDEMAX FL 693 M
RIDEMAX FL 690
FL 695

OPATRENIA A KOMPLETY IHNEĎ AKO DARČEK

=< 22.5"

Tričko a zástera radu "BKT ORIGINAL"

> 22.5”

Tričká a montérky radu "BKT ORIGINAL"