Spelregels

 ‘BKT SELL OUT CAMPAIGN’
Volledige algemene voorwaarden

BKT Europe Srl – met hoofdkantoor in Viale Bianca Maria 25, 20122 Milaan, Italië (hierna te noemen ‘De Initiatiefnemer’) organiseert deze prijsvraag, genaamd ‘BKT SELL OUT CAMPAIGN’ in samenwerking met Bohnenkamp Benelux B.V. – Centurionbaan 200 – 3769 AV Soesterberg.

De prijsvraag staat open voor consumenten van 18 jaar en ouder en woonachtig in Nederland en voor boerenbedrijven geregistreerd in Nederland die de geadverteerde producten kopen (hierna ook ‘consumenten’ genoemd). Werknemers van de promotor, alsmede hun naaste familieleden, agenten en ieder ander die beroepsmatig met deze actie te maken heeft, komen niet in aanmerking voor deelname. Distributeurs en detailhandelaars van de gepromote producten zijn eveneens van deelname uitgesloten.

DEELNEMEN
Om deel te nemen moet je een internetverbinding hebben, een geldig e-mailaccount en een van de in punt 2 genoemde promotieproducten kopen. Door deel te nemen aan deze prijsvraag verklaren de consumenten dat ze alle bepalingen van dit reglement aanvaarden. 

ACTIEPERIODE
De actie is geldig van 15 maart 2022 tot 30 september 2022 (23.59 GMT +1) (hierna de ‘Deelnameperiode’ genoemd).
De aankoop van de gepromote producten moet tijdens de deelnameperiode gedaan worden.
De winnaars van de verloting worden vóór 15 oktober 2022 in Italië getrokken.

PROMOTIEPRODUCTEN
De promotieproducten, waarvan de aankoop recht geeft op deelname aan de prijsvraag, zijn uitsluitend de hieronder vermelde AGRIMAX submerk radiaalbanden voor de landbouw en BKT radiaal flotation banden:

BKT AGRIMAX-landbouwradiaalbanden, maten <= 30 inch en/of > 30 inch, afhankelijk van beschikbaarheid. 

 AGRIMAX RT 657 AGRIMAX FORCE
AGRIMAX RT 765 AGRIMAX V-FLECTO
AGRIMAX RT 855 AGRIMAX FORTIS
AGRIMAX RT 945 AGRIMAX SIRIO
AGRIMAX RT 955 AGRIMAX RT 765 M
AGRIMAX RT 600 AGRIMAX SPARGO
AGRIMAX TERIS FL 695
AGRIMAX ELOS

 

BKT FLOTATION radiaalbanden, maten <= 22,5 inch en/of > 22,5 inch, afhankelijk van beschikbaarheid. 

RIDEMAX FL 699 FL 637
V-FLEXA FL 639
FL 633 PERFORMA RIDEMAX FL 693 M
FL 630 SUPER RIDEMAX FL 690
FL 630 ULTRA FL 695
FL 635

(hierna ‘promotieproducten’)
Er wordt op gewezen dat sommige van de gepromote banden, die in de bovenstaande lijsten voorkomen, niet beschikbaar kunnen zijn of onder voorbehoud: in het laatste geval wordt de consument verzocht te controleren of de gevraagde maat beschikbaar is en of de levertijden binnen de geldigheidsduur van de actieperiode vallen, zoals beter gespecificeerd in punt 3b).

WIJZE VAN DEELNAME

Om aan de actie deel te nemen moeten de consumenten, tijdens de deelnameperiode, ten minste één paar van de gepromote banden kopen bij een BKT bandenverkoper in Nederland zoals hieronder verder wordt uitgelegd:

 1. Als de producten onmiddellijk bij de verkoper beschikbaar zijn, moet de consument, om deel te nemen, ten minste één paar banden bestaande uit 2 promotieproducten (op één enkele factuur) kopen en de aankoopfactuur bewaren.
 2. Als de producten niet bij de verkoper verkrijgbaar zijn, moet de consument een bestelling plaatsen voor ten minste één paar banden bestaande uit 2 promotieproducten (in één bestelling) en de door de verkoper afgegeven bevestiging bewaren. Opgemerkt wordt dat deelname alleen geldig is als de deelnemer de aankoop van de banden afrondt binnen 15 dagen na de datum van aankomst van de bestelde producten bij de BKT dealer. Als de banden niet binnen deze termijn worden opgehaald, leidt dit tot diskwalificatie van de deelnemer.

VOOR ELK GELDIG PAAR GEPROMOTE BANDEN DAT GEKOCHT OF BESTELD WORDT, HEEFT DE CONSUMENT RECHT OP EEN GRATIS GESCHENK ZOALS AANGEGEVEN IN DE TABEL HIERONDER EN OP DEELNAME AAN DE EINDTREKKING.

De consumenten moeten zich daarvoor:

 • aanmelden via bktoriginal.com;
 • inschrijven door het formulier met alle vereiste gegevens in te vullen;
 • een leesbare kopie van de hele factuur of de orderbevestiging uploaden, waaruit de aankoop of bestelling van ten minste één paar banden bestaande uit 2 gepromote producten blijkt;

Alle consumenten die zich registreren zoals hierboven beschreven, nemen deel aan de prijstrekking (zie deel 4). Meer precies neemt elke consument 1 keer deel aan de trekking voor elk paar van 2 gepromote producten (zie tabel) dat op dezelfde orderbevestiging gekocht of besteld wordt.

Bovendien hebben alle consumenten die zich registreren zoals hierboven beschreven, recht op een gratis BKT ORIGINAL-set voor elk paar van 2 promotieproducten dat op dezelfde factuur gekocht of besteld wordt, volgens de onderstaande tabel:

SOORT GEKOCHTE PRODUCTEN
(in dezelfde aankoophandeling)
GRATIS KLEDING
2 landbouwradiaalbandenvan <= 30 inch Overhemden- en schortenlijn ‘BKT ORIGINAL’.
2 flotation radiaalbanden van <= 22,5 inch Overhemden- en schortenlijn ‘BKT ORIGINAL’.
2 landbouwradiaalbanden > 30 inch Overhemden- en tuinbroekenlijn ‘BKT ORIGINAL’.
2 flotation radiaalbanden > 22,5 inch Overhemden- en tuinbroekenlijn ‘BKT ORIGINAL’.

BELANGRIJK
Let op:

 • Als de gepromote BKT-banden niet bij de detailhandelaar verkrijgbaar zijn, kan de consument toch deelnemen door de door de detailhandelaar afgegeven bestelbevestiging bij te voegen. In dit geval kan de levering van de prijzen pas plaatsvinden na de afronding van de aankoop van de gepromote producten, wat ook na het einde van de actieperiode kan gebeuren als aan het eind van de actieperiode de bestelde banden nog niet beschikbaar zijn. BKT behoudt zich het recht voor de werkelijke onbeschikbaarheid van banden bij de dealer te controleren. Het niet voltooien van de aankoop, ondanks de beschikbaarheid van de producten bij uw bandenleverancier, maakt de deelname ongeldig en de consument verliest het recht op de gewonnen prijs, die zal worden toegekend aan een ander persoon, de volgende in lijn.
 • Bij registraties door werknemers en niet door de eigenaar, wordt de deelneming geacht te zijn verworven in naam en voor rekening van de onderneming die de banden koopt, zoals op de aankoopfactuur vermeld staat. De gratis geschenken en eventuele prijzen (in geval van winst) worden daarom uitsluitend aan het bedrijf toegekend.

LIMIETEN VAN DEELNAME
Elke factuur mag tijdens de actieperiode maar één keer gebruikt worden.

Alleen facturen met een duidelijke omschrijving van het gekochte promotieproduct, die uitsluitend tijdens de geldigheidsduur van deze regeling (zoals gespecificeerd in punt 3b) zijn uitgereikt, worden als geldig beschouwd.

Elke consument zal zo vaak kunnen deelnemen als er geldige orderbevestigingen of bestellingen in zijn bezit zijn, die elk betrekking hebben op de aankoop van ten minste één paar van de promotieproducten. Meerdere inzendingen met dezelfde orderbevestiging worden niet gevalideerd.

Als blijkt dat een consument meer dan eens dezelfde rekening heeft ingezonden door een of meer van de gevraagde gegevens te veranderen, kan zijn deelname niet worden gevalideerd.

Ook als blijkt dat dezelfde afbeelding van de factuur is geüpload door gebruikers met verschillende e-mailadressen of met onvolledige gegevens, wordt de deelname geannuleerd en kan de winst niet worden gevalideerd.

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de geldigheid van de inzendingen te controleren, met inbegrip van de identiteit, leeftijd en woonplaats van de deelnemer, en om elke deelnemer te diskwalificeren die in strijd met de bepalingen van dit reglement heeft gehandeld of die frauduleus heeft gehandeld.

SELECTIE VAN WINNAARS EN WAARDE VAN DE PRIJZEN
De eindtrekking vindt plaats in Italië, voor de in punt 1 vermelde datum.
Uit alle geldige inzendingen die ontvangen worden, worden 6 winnaars getrokken voor de volgende prijzen:

 • 1 Quad Yamaha Kodiak 700 (marktwaarde € 9.567,26)
 • 5 BBQ Weber Original Kettle E-5730 (marktwaarde € 206,61 )

De totale waarde van de prijzen bedraagt € 10.806,92 exclusief btw.
Er worden ook 11 reservewinnaars getrokken.
Elke deelnemer kan niet meer dan één prijs van hetzelfde type winnen. 

Voor meer informatie over premies, zie deel 5 hieronder. 

INFORMATIE OVER DE PRIJZEN:
QUAD YAMAHA KODIAK 700

 • Krachtige 708 cc DOHC 4-takt motor, vol koppel
 • Yamaha Ultramatic® CVT transmissie
 • Totaal laadvermogen, voor en achter, 140 kg
 • 600 kg trekvermogen, windas vooraan.
 • Schijfrem voor en afgedichte schijf achter in oliebad
 • Onafhankelijke ophanging met lange veerweg
 • Homologatie op de weg inbegrepen

Een geldig rijbewijs is verplicht om van de prijs gebruik te maken.
De prijs zal worden afgeleverd bij de Yamaha-dealer die het dichtst bij de woonplaats van de winnaar is gevestigd.

BBQ WEBER ORIGINAL KETTLE E-5730
Kolenbarbecue 

KENNISGEVING VAN HET WINNEN EN OVERHANDIGING VAN DE PRIJZEN
De Geschenkpakketten worden per post of koerier aan de in aanmerking komende consumenten bezorgd op het adres dat zij tijdens hun deelname hebben opgegeven. De levering vindt plaats binnen 60 dagen na de datum van validering van de deelname.

De winnaars van de eindprijzen worden uitsluitend per e-mail (naar het tijdens de deelnamefase opgegeven e-mailadres) binnen 15 werkdagen na de selectiedatum op de hoogte gebracht.

Om de prijs in ontvangst te kunnen nemen, moeten de winnaars van de eindprijzen hun winst valideren door binnen 10 kalenderdagen op de e-mail te antwoorden en alle vereiste documentatie en informatie toe te sturen.

Indien er binnen de aangegeven termijn niet op de kennisgevingse-mail wordt gereageerd, kan de prijs niet worden gevalideerd en zal er contact worden opgenomen met een reserve, die dezelfde aanvaardingstermijnen in acht moet nemen.

Indien de winnaar heeft deelgenomen door een reserveringsdocument op te sturen, is zijn of haar prijs slechts geldig indien de aankoop binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden. Indien, met inachtneming van deze termijnen, op de datum van kennisgeving van de gewonnen prijs, de aankoop nog niet is afgerond vanwege de onbeschikbaarheid van de producten, worden de procedures voor de validatie van de gewonnen prijs opgeschort totdat de aankoop is afgerond: om de prijs te ontvangen, moet de winnaar een factuur voor de aankoop van de producten sturen. Indien de bestelde en beschikbare banden niet worden gekocht, verliest de winnaar het recht op de prijs, die zal worden toegekend aan een reserve.

De promotor en de door de promotor aangestelde derden aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in geval van niet-levering of verlate levering van de e-mail met de kennisgeving van de winnaar. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat tijdens de deelname is opgegeven, correct en geldig is en dat de mailbox actief is.

BELANGRIJK
De ontvangst van de bovengenoemde documentatie is een noodzakelijke voorwaarde voor de validatie van de prijs: als deze niet wordt ontvangen, kan de winst niet worden gevalideerd; de organisator behoudt zich het recht voor om de nodige controles uit te voeren om de rechtmatigheid van de deelname en de juistheid van de door de deelnemer verstrekte gegevens te waarborgen.

Indien de voor de validatie van de winst meegedeelde gegevens niet overeenstemmen met de tijdens de deelname geregistreerde gegevens, wordt de prijs als onrechtmatig beschouwd en kan deze niet worden gevalideerd. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer of winnaar te diskwalificeren als blijkt dat deze een bepaling van deze regels heeft geschonden.

De prijzen worden binnen 60 dagen na validatie van de prijs aan de winnaars overhandigd.

Let op:
– De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies als gevolg van het feit dat consumenten onjuiste of onnauwkeurige adressen hebben opgegeven;
– De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. De promotor zal de douanekosten die voortvloeien uit de ontvangst van de prijs voor zijn rekening nemen. De organisator zal geen alternatief in contanten bieden voor prijzen waarvan niet kan worden genoten of die niet kunnen worden ontvangen als gevolg van verzendingsproblemen of andere plaatselijke voorschriften, of voor prijzen die beschadigd, te laat of verloren zijn als gevolg van post- of koeriersdiensten;
– De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan geen aanspraak maken op een andere prijs, noch op een geldprijs. Indien de organisator echter niet in staat is om de beloofde prijs te leveren, als gevolg van onvoorziene omstandigheden waarover de organisator geen controle heeft, behoudt de organisator zich het recht voor om de samenstelling van de prijs geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of deze te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde. 

PRIVACYBELEID
De vrijwillig verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt, voornamelijk elektronisch en met analytische en statistische instrumenten, door BKT Europe Srl – met hoofdkantoor in Viale Bianca Maria 25, 20122 Milaan, MI voor het uitvoeren van alle fasen met betrekking tot de wedstrijd genaamd ‘BKT SELL OUT CAMPAIGN’. 

Daarnaast worden zij verwerkt om te voldoen aan administratieve en andere voorschriften die verplicht zijn op grond van de in ons land geldende wetgeving of op grond van EU-besluiten, en worden zij bewaard gedurende de periode die op grond van deze voorschriften vereist is. De gevraagde gegevens zijn verplicht voor de bovengenoemde doeleinden en het niet verstrekken ervan zal het onmogelijk maken de beheersactiviteiten van het prijsevenement uit te voeren en de wet na te leven. 

De opslag van gegevens met het oog op het beheer van het vergelijkend onderzoek wordt beperkt tot de periode waarin de afzonderlijke fasen van het vergelijkend onderzoek worden voltooid en zoals vereist door de relevante wetgeving. Vervolgens zullen zij voor statistische doeleinden worden geanonimiseerd en zullen de identificerende gegevens worden vernietigd.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is: Promosfera S.r.l. met zetel te Via XXV Aprile 56 – 21011 Casorate Sempione (VA), Italië. 

De personen die gemachtigd zijn gegevens te verwerken, zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor verkoop en marketing, het callcenter, de informatiesystemen en de gegevensbeveiliging. 

Overeenkomstig de artikelen 15-21, GDPR, kunt u, door te schrijven naar de houder op bovenstaand postadres of op het e-mailadres privacy@bkt-tires.com, uw recht uitoefenen om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te wissen en te vergeten, de verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen of voor informatie- en promotiedoeleinden. Indien de toestemming wordt ingetrokken, hetgeen te allen tijde kan gebeuren, laat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming of op basis van bij wet toegestane alternatieve mechanismen voor toestemming, onverlet. Wij wijzen u er tevens op dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit om uw rechten te doen gelden. U kunt ook schrijven naar bovenstaand postadres of een e-mail sturen naar privacy@bkt-tires.com om een volledige en bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers op te vragen. 

Ten slotte heeft u het recht te verzoeken om overdraagbaarheid van uw gegevens, d.w.z. om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen teneinde ze rechtstreeks door te geven aan een andere entiteit, die een onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking is, zodat deze de gegevens binnen de door de betrokkene gestelde grenzen kan verwerken. 

ALGEMEEN

 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of letsels (inclusief indirecte of gevolgschade) bij een deelnemer aan de actie of als gevolg van de aanvaarding van een prijs.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe leiden dat een registratie, deelname of inzending niet wordt ontvangen of wordt verloren of beschadigd, of voor vernietiging of wijziging ervan, of voor ongeoorloofde toegang tot de website.
 • De beslissingen van de organisator over eender welk aspect van deze actie zijn definitief en hierover wordt geen correspondentie gevoerd.
 • De organisator behoudt zich het recht voor een element van een prijs in te trekken, te wijzigen, te schrappen of op te schorten als dat element, door omstandigheden die buiten zijn controle vallen, niet meer beschikbaar is. De organisator is niet aansprakelijk ten aanzien van een winnaar als een prijs of een deel ervan om welke reden dan ook niet beschikbaar is of moet worden gewijzigd of geannuleerd. In onvoorziene omstandigheden behoudt de organisator zich het recht voor een element van een prijs te vervangen door een andere prijs of een ander element van vergelijkbare waarde.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor daden van derden.
 • Deze actie is onderworpen aan alle toepasselijke wetten en verordeningen.
 • Als zich een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid voordoet waarop de organisator geen vat heeft en die de organisator verhindert aan deze algemene voorwaarden te voldoen, is de organisator niet aansprakelijk voor de niet-naleving of vertraagde naleving van zijn verplichtingen.
 • Als deze actie wordt verstoord of niet naar behoren kan worden uitgevoerd om redenen die buiten de redelijke controle van de organisator vallen, inclusief oorlog, terrorisme, noodtoestand of een ramp (inclusief pandemie, natuurramp), een computervirus, bugs, sabotage, ongeoorloofde ingrepen, technische storingen of andere factoren die het beheer, de beveiliging, de billijkheid, de integriteit of het correcte verloop van deze actie verstoren of verhinderen, behoudt de organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken en voor zover toegestaan door de wet (a) eender welke deelnemer te diskwalificeren, of (b) behoudens schriftelijke richtlijnen van een regelgevende instantie, deze actie te wijzigen, op te schorten, te beëindigen of te annuleren.
 • De organisator behoudt zich het recht voor de geldigheid van de inzendingen te controleren en deelnemers te diskwalificeren als ze met het deelnameproces hebben geknoeid of een formulier hebben ingezonden dat niet aan de deelnamevoorwaarden voldoet, of als een deelnemer betrokken is bij onwettig of ongepast gedrag dat tot doel heeft het eerlijke en correcte verloop van de actie in gevaar te brengen. De organisator behoudt zich het recht voor een schadeloosstelling of een andere compensatie te eisen van een dergelijke overtreder.

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op: bktoriginal.com 

Voor inwoners van Nederland: op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Download de verordening