Regles

PRIJSVRAAG “BKT SELL OUT CAMPAIGN” 

BKT Europe Srl – met hoofdkantoor in Viale Bianca Maria 25, 20122 Milaan, Italië (hierna “De Organisator” genoemd) organiseert deze prijsvraag, genaamd “BKT SELL OUT CAMPAIGN”. 

De prijsvraag staat open voor consumenten van 18 jaar en ouder en die woonachtig zijn in België en Luxemburg en voor landbouwbedrijven geregistreerd in België en Luxemburg die de producten van de actie kopen (hierna ook “consumenten” genoemd). Werknemers van de Organisator, alsmede hun naaste familieleden, agenten en iedereen die beroepsmatig met deze actie te maken heeft, komen niet in aanmerking voor deelname. Distributeurs en detailhandelaars van de producten uit de actie zijn eveneens van deelname uitgesloten. 

OM DEEL
Om deel te nemen moet je een internetverbinding en geldig e-mailaccount hebben en een van de in punt 2 genoemde actieproducten kopen. Door deel te nemen aan deze prijsvraag verklaren de consumenten dat ze alle bepalingen van dit reglement aanvaarden. 

GELDIGHEIDSDUUR
De actie is geldig van 15 maart 2022 tot 30 september 2022 (23.59 GMT +1) (hierna de “Deelnameperiode” genoemd).
De aankoop van de producten uit de actie moet tijdens de deelnameperiode gebeuren.
De winnaars worden voor 15 oktober 2022 in Italië geselecteerd. 

ACTIEPRODUCTEN
De actieproducten, waarvan de aankoop recht geeft op deelname aan de prijsvraag, zijn uitsluitend de hieronder vermelde radiaalbanden voor de landbouw met het submerk AGRIMAX en radiaal flotation banden van BKT 

BKT-radiaalbanden voor de landbouw AGRIMAX, maten =< tot 30” en/of > tot 30”, afhankelijk van beschikbaarheid. 

 AGRIMAX RT 657 AGRIMAX FORCE
AGRIMAX RT 765 AGRIMAX V-FLECTO
AGRIMAX RT 855 AGRIMAX FORTIS
AGRIMAX RT 945 AGRIMAX SIRIO
AGRIMAX RT 955 AGRIMAX RT 765 M
AGRIMAX RT 600 AGRIMAX SPARGO
AGRIMAX TERIS FL 695
AGRIMAX ELOS

 

BKT FLOTATION radiaalbanden, maten =< tot 22,5” en/of > tot 22,5”, afhankelijk van beschikbaarheid. 

RIDEMAX FL 699 FL 637
V-FLEXA FL 639
FL 633 PERFORMA RIDEMAX FL 693 M
FL 630 SUPER RIDEMAX FL 690
FL 630 ULTRA FL 695
FL 635

(hierna “actieproducten” genoemd)
Er wordt op gewezen dat sommige van de actiebanden, die in de bovenstaande lijsten voorkomen, mogelijk niet beschikbaar zijn of onder voorbehoud: in het laatste geval wordt de consument verzocht te controleren of de gevraagde maat beschikbaar is en of de levertijden binnen de geldigheidsduur van de wedstrijd vallen, zoals beter gespecificeerd in punt 3 letter b). 

WIJZE VAN DEELNAME
Om aan de actie deel te nemen moeten de consumenten, tijdens de deelnameperiode, ten minste één paar van de actiebanden kopen bij een BKT-bandenverkoper in België en Luxemburg zoals hieronder verder wordt uitgelegd: 

 1. Als de producten onmiddellijk bij de verkoper beschikbaar zijn, moet de consument, om deel te nemen, ten minste één paar banden bestaande uit 2 actieproducten (op één enkele factuur) kopen en de aankoopfactuur bewaren. 
 2. Als de producten niet bij de verkoper verkrijgbaar zijn, moet de consument een bestelling plaatsen voor ten minste één paar banden bestaande uit 2 actieproducten (in één bestelling) en het door de verkoper afgegeven Orderbevestiging bewaren. Opgemerkt wordt dat deelname alleen geldig is als de deelnemer de aankoop van de banden afrondt binnen 15 dagen na de datum van aankomst van de bestelde producten bij de BKT-verdeler. Het niet voltooien van de aankoop binnen deze termijn leidt tot diskwalificatie van de deelnemer. 

VOOR ELK GELDIG PAAR ACTIEBANDEN DAT GEKOCHT OF BESTELD WORDT, HEEFT DE CONSUMENT RECHT OP EEN GRATIS SET EN OP DEELNAME AAN DE EINDSELECTIE VAN DE WEDSTRIJD.

De consumenten moeten zich daarom: 

 • aanmelden via bktoriginal.com;
 • inschrijven door het formulier met alle vereiste gegevens in te vullen;
 • een leesbare kopie van de hele factuur of het Orderbevestiging uploaden, waaruit de aankoop of bestelling van ten minste één paar banden bestaande uit 2 actieproducten blijkt;
 • een foto uploaden waarop de consument in beeld staat terwijl hij de passie en schoonheid van zijn werk uitbeeldt. 

Alle consumenten die zich inschrijven zoals hierboven beschreven, nemen deel aan de selectie uitgevoerd door een jury (zie paragraaf 4). 

Bovendien hebben alle consumenten die zich registreren zoals hierboven beschreven, recht op een gratis BKT ORIGINAL set voor elk paar van 2 actieproducten dat op dezelfde factuur gekocht of besteld wordt, volgens de onderstaande tabel: 

SOORT GEKOCHTE PRODUCTEN
(in dezelfde aankoophandeling)
GESCHENKPAKKET
2 radiaalbanden voor de landbouw van =< tot 30″ Set met overhemd en shorts van de lijn “BKT ORIGINAL”.
2 flotation radiaalbanden van =< tot 22,5″ Set met overhemd en shorts van de lijn “BKT ORIGINAL”.
2 radiaalbanden voor de landbouw van > tot 30″ Set met overhemd en shorts van de lijn “BKT ORIGINAL”.
2 flotation radiaalbanden van > tot 22,5″

Set met overhemd en shorts van de lijn “BKT ORIGINAL”.

BELANGRIJK
Merk op dat: 

 • Als de BKT-banden van de actie niet bij de detailhandelaar verkrijgbaar zijn, kan de consument toch deelnemen door de door de detailhandelaar afgeleverde Bestelbevestiging bij te voegen. In dit geval kan de levering van de prijzen pas plaatsvinden na de afronding van de aankoop van de actieproducten, wat ook na het einde van deze wedstrijd kan gebeuren als aan het eind van de wedstrijd de bestelde banden nog niet beschikbaar zijn. BKT behoudt zich het recht voor om de werkelijke onbeschikbaarheid van de banden bij de verdeler te controleren. Het niet voltooien van de aankoop, ondanks de beschikbaarheid van de producten bij de winkelier, maakt de deelname ongeldig. De consument verliest dan het recht op de gewonnen prijs, die zal worden toegekend aan een reserve, in volgorde van identificatie.
 • Bij registraties door werknemers en niet door de eigenaar, wordt de deelname geacht te zijn verworven in naam en voor rekening van het bedrijf dat de banden koopt, zoals op de aankoopfactuur vermeld staat. De gratis geschenken en eventuele prijzen (in geval van winst) worden in dat geval uitsluitend aan het bedrijf toegekend.

LIMIETEN VAN DEELNAME:
Elke factuur mag tijdens de geldigheidsduur van de wedstrijd slechts één keer gebruikt worden. 

Alleen facturen met een duidelijke omschrijving van het gekochte actieproduct, die uitsluitend tijdens de geldigheidsduur van deze regeling (zoals gespecificeerd in punt 3 letter b) zijn uitgereikt, worden als geldig beschouwd. 

Elke consument zal zo vaak kunnen deelnemen als er geldige facturen of Orderbevestiging in zijn bezit zijn, die elk betrekking hebben op de aankoop van ten minste één paar van de actieproducten. Meerdere inzendingen met dezelfde factuur/ Orderbevestiging worden niet gevalideerd. 

Als blijkt dat een consument meer dan eens heeft gespeeld met dezelfde rekening door een of meer van de gevraagde waarden te veranderen, kan zijn deelname niet worden gevalideerd. 

Ook als blijkt dat dezelfde foto van de factuur is geüpload door gebruikers met verschillende e-mailadressen of met onvolledige gegevens, wordt de deelname geannuleerd en kan de winst niet worden gevalideerd. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de geldigheid van de inzendingen te controleren, met inbegrip van de identiteit, leeftijd en woonplaats van de deelnemer, en om elke deelnemer te diskwalificeren indien hij in strijd met de bepalingen van dit reglement heeft gehandeld of frauduleus heeft gehandeld.

SELECTIE VAN DE WINNAARS EN WAARDE VAN DE PRIJZEN
Alle ontvangen foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van het organiserende bedrijf.
• 1 Quad Yamaha Kodiak 700 (marktwaarde € 9.657,60)
• 5 BBQ Weber Original Kettle E-5730 (marktwaarde € 206,61) 

De totale waarde van de prijzen bedraagt € 10.692,32 exclusief BTW. 

De jury zal ook 6 reservewinnaars selecteren.
Elke deelnemer kan niet meer dan één prijs van hetzelfde type winnen. 

Voor meer informatie over de prijzen, zie deel 5 hieronder. 

INFORMATIE OVER DE PRIJZEN:
QUAD YAMAHA KODIAK 700
• Krachtige 708 cc DOHC 4-takt motor, vol koppel
• Yamaha Ultramatic® CVT transmissie
• Totaal laadvermogen, voor en achter, 140 kg
• 600 kg trekvermogen, windas vooraan.
• Schijfrem voor en afgedichte schijf achter in oliebad
• Onafhankelijke ophanging met lange veerweg
• Homologatie op de weg inbegrepen 

Een geldig rijbewijs is verplicht om van de prijs gebruik te maken.
De prijs zal worden afgeleverd bij de Yamaha-verdeler die het dichtst bij de woonplaats van de winnaar is gevestigd. 

BBQ WEBER ORIGINAL KETTLE E-5730
Kolenbarbecue 

KENNISGEVING VAN HET WINNEN EN OVERHANDIGEN VAN DE PRIJZEN
De Geschenkpakketten worden per post of koerier aan de in aanmerking komende consumenten bezorgd op het adres dat zij tijdens hun deelname hebben opgegeven. De levering vindt plaats binnen 60 dagen na de datum van validatie van de deelname. 

De winnaars van de eindprijzen worden uitsluitend per e-mail (naar het tijdens de deelnamefase opgegeven e-mailadres) binnen 15 werkdagen na de selectiedatum op de hoogte gebracht. 

Om de prijs in ontvangst te kunnen nemen, moeten de winnaars van de eindprijzen hun winst valideren door de e-mail binnen 10 kalenderdagen te beantwoorden en alle vereiste documentatie en informatie toe te sturen.
Indien er binnen de aangegeven termijn niet op de kennisgevingsmail wordt gereageerd, kan de prijs niet worden gevalideerd en zal er contact worden opgenomen met een reserve, die dezelfde aanvaardingstermijnen in acht moet nemen. 

Indien de winnaar heeft deelgenomen door een reserveringsdocument op te sturen, is zijn of haar prijs slechts geldig indien de aankoop binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden. Indien, met inachtneming van deze termijnen, op de datum van kennisgeving van de gewonnen prijs, de aankoop nog niet is afgerond vanwege de onbeschikbaarheid van de producten, worden de procedures voor de validatie van de gewonnen prijs opgeschort totdat de aankoop is afgerond: om de prijs te ontvangen, moet de winnaar een factuur voor de aankoop van de producten sturen. Indien de bestelde en beschikbare banden niet worden gekocht, verliest de winnaar het recht op de prijs, die vervolgens zal worden toegekend aan een reserve. 

De Organisator en de door de Organisator aangestelde derden aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in geval van niet-levering of laattijdige levering van de e-mail met de kennisgeving van de winnaar. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat tijdens de deelname is opgegeven, correct en geldig is en dat de mailbox actief is.

DE ONTVANGST
van de bovengenoemde documentatie is een noodzakelijke voorwaarde voor: de validatie van de prijs: als deze niet wordt ontvangen, kan de winst niet worden gevalideerd; de Organisator behoudt zich het recht voor om de nodige controles uit te voeren om de regelmatigheid van de deelname en de juistheid van de door de deelnemer verstrekte gegevens te waarborgen. 

Indien de voor de validatie van de winst meegedeelde gegevens niet overeenstemmen met de tijdens de deelname geregistreerde gegevens, wordt de prijs als onregelmatig beschouwd en kan deze niet worden gevalideerd. De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer of winnaar te diskwalificeren als blijkt dat deze een bepaling van deze regels heeft geschonden. 

De prijzen worden binnen 60 dagen na validatie van de prijs aan de winnaars overhandigd. 

Let op: 

 • De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies als gevolg van het feit dat consumenten onjuiste of onnauwkeurige adressen hebben opgegeven;
 • De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. De Organisator zal de douanekosten die voortvloeien uit de ontvangst van de prijs voor zijn rekening nemen. De Organisator zal geen alternatief in contanten bieden voor prijzen waarvan niet kan worden genoten of die niet kunnen worden ontvangen als gevolg van verzendingsproblemen of andere plaatselijke voorschriften, of voor prijzen die beschadigd, te laat of verloren zijn als gevolg van post- of koeriersdiensten;
 • De betaling van de eventueel over de prijzen verschuldigde belastingen valt onder de verantwoordelijkheid van de winnaars, die zich dienen te houden aan de in hun eigen land geldende voorschriften.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan geen aanspraak maken op een andere prijs, noch op een geldprijs. Indien de Organisator echter niet in staat is om de beloofde prijs te leveren, als gevolg van onvoorziene omstandigheden waarover de Organisator geen controle heeft, behoudt de Organisator zich het recht voor om de samenstelling van de prijs geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of deze te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde. 

PRIVACYBELEID
De vrijwillig verstrekte persoonsgegevens worden voornamelijk elektronisch en met analytische en statistische instrumenten verwerkt door BKT Europe Srl – met hoofdkantoor in Viale Bianca Maria 25, 20122 Milaan, MI voor het uitvoeren van alle fasen met betrekking tot de wedstrijd genaamd “BKT SELL OUT CAMPAIGN”. 

Daarnaast worden deze gegevens verwerkt om te voldoen aan administratieve en andere voorschriften die verplicht zijn op grond van de in ons land geldende wetgeving of op grond van EU-besluiten, en worden ze bewaard gedurende de periode die op grond van deze voorschriften vereist is. De gevraagde gegevens zijn verplicht voor de bovengenoemde doeleinden en het niet verstrekken ervan zal het onmogelijk maken om het beheer van de prijsvraag uit te voeren en de wet na te leven. Persoonsgegevens zullen ter beschikking worden gesteld van de bevoegde plaatselijke functionaris voor consumentenbescherming en de bevoegde overheidsinstantie, voor zover dat nodig is voor de doeleinden van de wedstrijd.

De verwerkingsverantwoordelijke is: Promosfera S.r.l. met maatschappelijke zetel te Via XXV Aprile 56 – 21011 Casorate Sempione (VA), Italië. 

De personen die gemachtigd zijn om gegevens te verwerken, zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en marketing, het callcenter, de informatiesystemen en de gegevensbeveiliging. 

Overeenkomstig de artikelen 15-21 van de AVG kunt u, door te schrijven naar de houder op bovenstaand postadres of op het e-mailadres privacy@bkt-tires.com, uw recht uitoefenen om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te wissen en te vergeten, de verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen of voor informatie- en wedstrijddoeleinden. Indien de toestemming wordt ingetrokken, wat op eender welk moment kan gebeuren, laat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming of op basis van de bij wet toegestane alternatieve mechanismen voor toestemming, ongewijzigd. Wij wijzen u er tevens op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit om uw rechten te doen gelden. U kunt ook schrijven naar bovenstaand postadres of een e-mail sturen naar …privacy@bkt-tires.com om een volledige en bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers op te vragen. 

Ten slotte heeft u het recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens te verzoeken, d.w.z. om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen teneinde ze rechtstreeks door te sturen naar een andere entiteit, die een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke is, zodat deze de gegevens binnen de door de betrokkene gestelde grenzen kan verwerken. 

INFORMATIE OVER GEPUBLICEERD MATERIAAL 

 • Inzendingen, die voor deelname aan de wedstrijd worden ingediend, mogen geen godslasterlijke, religieuze, raciale, discriminerende of gewelddadige boodschappen bevatten, of verwijzen naar seksuele handelingen, aanvallen op personen of organisaties, of een onfatsoenlijke of ongepaste inhoud hebben.
 • De Organisator behoudt zich het volledige recht voor om bijdragen te diskwalificeren waarvan de inhoud beledigend, ongepast, in strijd met de openbare zedelijkheid en/of de geest van dit initiatief wordt geacht, evenals bijdragen die op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van derden door het presenteren van lasterlijke inhoud, inbreuk op de privacy of schending van enig auteursrecht;
 • Door inhoud in te zenden, aanvaardt elke deelnemer alle verantwoordelijkheid voor de inhoud zelf. In feite verklaart en garandeert u, door uw deelname aan de wedstrijd: 
 1. dat de ingediende inhoud origineel is en geen inbreuk maakt op het auteursrecht en/of gelijkaardige rechten en/ of merkenrechten/handelsgeheimen/beeldrechten of enig ander commercieel en/of industrieel en intellectueel exploitatierecht van enige natuurlijke persoon of rechtspersoon; 
 2. dat geen andere persoon of entiteit enig recht, titel of belang heeft in de ingediende bijdrage; 
 3. voorafgaand aan de verzending van de bijdrage alle noodzakelijke toestemmingen en/of instemmingen van belanghebbende derden zijn verkregen voor het gebruik van voornoemde bijdrage met het oog op deelname aan de wedstrijd, in het besef dat geen vergoeding verschuldigd zal zijn; 
 4. dat het ingezonden materiaal geen inhoud bevat die illegaal is of op enige manier in strijd is met de wetten en reglementen van het land waar de Actie plaatsvindt en/of het land waar de bijdrage werd gecreëerd. 
 • De bijdrage kan alleen elektronisch worden verzonden. Andere wijzen van indiening zullen niet in aanmerking worden genomen. Ingediende bijdragen worden niet geretourneerd.
 • Bovendien mogen de ingediende bijdragen niet: 
 1. mensen onder de 18 jaar tonen 
 2. andere herkenbare personen naast de deelnemer tonen, tenzij de deelnemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen. 
 3. de privacy of integriteit van anderen schenden of iemand in een onaangename of gênante situatie tonen 

Door deel te nemen garandeert elke deelnemer dat hij/zij het organiserende bedrijf, evenals zijn/haar rechthebbenden, volledig schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen alle nadelige gevolgen, kosten, schade die kan ontstaan als gevolg van de schending door de deelnemer van een clausule van dit reglement.
Door het inzenden van inhoud geeft de deelnemer de Organisator toestemming om deze te publiceren op zijn website of ander communicatiemateriaal en om de inhoud en de bijbehorende gegevens ter beschikking te stellen van het publiek (indien hij dat gepast acht), zelfs na het einde van deze prijsvraag. De consument aanvaardt dat hij geen financiële aanspraken zal kunnen maken voor enig toekomstig gebruik van het ingezonden materiaal. Inzendingen voor de wedstrijd, evenals de namen van de winnaars, kunnen naar goeddunken van de Organisator worden gebruikt om de wedstrijd of enig product of enige dienst die door de Organisator wordt gemaakt, geleverd of aangeboden en die verband houdt met het thema van deze actie, te promoten. 

ALGEMEEN 

 • De instructies voor deelname maken deel uit van deze voorwaarden. Door deel te nemen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.
 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of letsels (inclusief indirecte of gevolgschade) bij een deelnemer aan de actie of als gevolg van de aanvaarding van een prijs. Niets sluit echter de aansprakelijkheid van de organisator uit voor overlijden of persoonlijke verwondingen als gevolg van zijn nalatigheid.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een registratie, indiening of inzending niet wordt ontvangen of verloren gaat of wordt beschadigd, of voor de vernietiging of wijziging ervan, of voor ongeoorloofde toegang tot de website.
 • De beslissingen van de organisator over eender welk aspect van deze actie zijn definitief en hierover wordt geen correspondentie gevoerd. De organisator kan om welke reden dan ook weigeren een prijs toe te kennen aan eender welke persoon.
 • De organisator behoudt zich het recht voor een element van een prijs in te trekken, te wijzigen, te schrappen of op te schorten als dat element, door omstandigheden die buiten zijn controle vallen, niet meer beschikbaar is. De organisator is niet aansprakelijk ten aanzien van een winnaar als een prijs of een deel ervan om welke reden ook niet beschikbaar is of moet worden gewijzigd of geannuleerd. In onvoorziene omstandigheden behoudt de organisator zich het recht voor een prijs of een element van de prijs te vervangen door een alternatief van gelijke of hogere waarde.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor daden van derden.
 • Deze actie is onderworpen aan alle toepasselijke wetten en verordeningen.
 • Als zich een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid voordoet waarop de organisator geen vat heeft en die de organisator verhindert aan deze algemene voorwaarden te voldoen, is de organisator niet aansprakelijk voor de niet-naleving of vertraagde naleving van zijn verplichtingen.
 • Als deze actie wordt verstoord of niet naar behoren kan worden uitgevoerd om redenen die buiten de redelijke controle van de organisator vallen, inclusief oorlog, terrorisme, noodtoestand of een ramp (inclusief natuurramp), een computervirus, bugs, sabotage, ongeoorloofde ingrepen, technische storingen of andere factoren die het beheer, de beveiliging, de billijkheid, de integriteit of het correcte verloop van deze actie verstoren of verhinderen, behoudt de organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken en voor zover toegestaan door de wet (a) eender welke deelnemer te diskwalificeren, of (b) behoudens schriftelijke richtlijnen van een regelgevende instantie deze actie te wijzigen, op te schorten, te beëindigen of te annuleren.
 • De organisator behoudt zich het recht voor de geldigheid van de inzendingen te controleren en deelnemers te diskwalificeren als ze met het deelnameproces hebben geknoeid of een inzending hebben verstuurd die niet aan de deelnamevoorwaarden voldoet, of als een deelnemer betrokken is bij onwettig of ongepast gedrag dat tot doel heeft het eerlijke en correcte verloop van de actie in gevaar te brengen. De organisator behoudt zich het recht voor een schadeloosstelling of een andere compensatie te eisen van een dergelijke overtreder.

Deze volledige voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van de organisator op bktoriginal.com 

Deze actie valt onder de Belgische wetgeving. 

Download der Verordnung