Pravidla

SOUTĚŽ O CENY „BKT SELL OUT CAMPAIGN“
Úplná pravidla

Společnost BKT Europe Srl – se sídlem na adrese Viale Bianca Maria 25, 20122 Milán, Itálie (dále jen „Pořadatel“) pořádá tuto soutěž s názvem “BKT SELL OUT CAMPAIGN”.

Soutěže se mohou zúčastnit spotřebitelé starší osmnácti let s bydlištěm v České republice a zemědělské podniky registrované v České republice (tj. podnikatelé fyzické i právnické osoby) kupující propagované produkty (dále společně jen „zákazníci“). Zaměstnanci pořadatele, jejich nejbližší rodinní příslušníci, zástupci a další osoby profesně spojené s touto akcí se zúčastnit nemohou. Z účasti jsou vyloučeni také distributoři a maloobchodní prodejci propagovaných výrobků. 

PODMÍNKY ÚČASTI
Podmínkou účasti je připojení k internetu, platný e-mailový účet a nákup propagovaných produktů uvedených v bodě 2. Účastí v této soutěži zákazník prohlašuje, že souhlasí se všemi ustanoveními těchto pravidel. 

TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Akce probíhá od 15. března 2022 do 30. září 2022 (hod. 23.59 GMT +1) (dále jen „doba účasti“).  Nákup propagovaných produktů musí být uskutečněn během doby účasti.
Výherci budou vybráni v Itálii do 15. října 2022. 

PROPAGOVANÉ VÝROBKY 

Propagovanými výrobky, jejichž nákup vás opravňuje k účasti v soutěži, jsou výhradně zemědělské radiální pneumatiky pod značkou AGRIMAX a radiální flotační pneumatiky BKT, níže uvedené 

 Zemědělské radiální pneumatiky BKT AGRIMAX, rozměry =< až 30” a/nebo > až 30”, podle dostupnosti. 

 AGRIMAX RT 657 AGRIMAX FORCE
AGRIMAX RT 765 AGRIMAX V-FLECTO
AGRIMAX RT 855 AGRIMAX FORTIS
AGRIMAX RT 945 AGRIMAX SIRIO
AGRIMAX RT 955 AGRIMAX RT 765 M
AGRIMAX RT 600 AGRIMAX SPARGO
AGRIMAX TERIS FL 695
AGRIMAX ELOS

 

BKT FLOTATION Radiální pneumatiky s rozměry =< až 22,5” a/nebo > 22,5”, podle dostupnosti: 

RIDEMAX FL 699 FL 637
V-FLEXA FL 639
FL 633 PERFORMA RIDEMAX FL 693 M
FL 630 SUPER RIDEMAX FL 690
FL 630 ULTRA FL 695
FL 635

(dále jen „propagované výrobky“)
Upřesňuje se, že některé pneumatiky uvedené ve výše uvedených seznamech nemusí být k dispozici nebo mohou být předmětem rezervace: v druhém případě se zákazníci vyzývají, aby si ověřili dostupnost v požadovaném rozsahu a aby dodací lhůty spadaly do období trvání soutěže, jak je podrobněji uvedeno v bodě 3 písm. b).

JAK SE ZÚČASTNIT
Aby se zákazníci mohli akce zúčastnit, musí si během doby účasti zakoupit alespoň jeden pár propagovaných pneumatik u prodejce pneumatik BKT v Česká republice, jak je vysvětleno níže: 

 1. V případě okamžité dostupnosti výrobků u prodejce musí zákazník pro účast v akci zakoupit alespoň jeden pár pneumatik sestávající ze dvou propagovaných výrobků (na jedné faktuře) a uschovat si fakturu o nákupu. 
 1. Pokud nejsou výrobky u prodejce k dispozici, musí zákazník objednat alespoň jeden pár pneumatik sestávající ze dvou propagovaných výrobků (v rámci jedné objednávky) a uschovat si potvrzení objednávky vystavené prodejcem. Je třeba poznamenat, že účast v soutěži je platná pouze v případě, že účastník dokončí nákup pneumatik do 15 dnů od data doručení objednaných výrobků k prodejci BKT. Pokud účastník v této lhůtě produkty nevyzvedne, bude diskvalifikován.

ZA KAŽDÝ PLATNÝ ZAKOUPENÝ NEBO OBJEDNANÝ PÁR PROPAGOVANÝCH PNEUMATIK BUDE MÍT ZÁKAZNÍK NÁROK NA DÁREK ZDARMA A NA ÚČAST V ZÁVĚREČNÉM SLOSOVÁNÍ.

Zákazníci proto budou muset:

 • přihlásit se na webových stránkách bktoriginal.com;
 • zaregistrovat se vyplněním formuláře se všemi požadovanými údaji;
 • nahrát čitelnou kopii celé faktury nebo potvrzení objednávky, která potvrzuje nákup nebo objednávku alespoň jednoho páru pneumatik sestávajícího ze dvou propagovaných výrobků;
 • nahrát fotografii, na níž je zákazník vyfocen v situaci, která co nejlépe vystihuje vášeň a krásu jeho práce 

Všichni zákazníci, kteří se zaregistrují výše popsaným způsobem, se zúčastní slosování cen, které provede porota (viz odstavec 4). Kromě toho budou mít všichni zákazníci, kteří se zaregistrují výše uvedeným způsobem, nárok na získání jedné Bezplatné dárkové sady BKT ORIGINAL za každý pár sestávající ze dvou zakoupených nebo objednaných propagovaných výrobků uvedených na stejné faktuře, podle níže uvedené tabulky:

TYP ZAKOUPENÝCH VÝROBKŮ
(při stejném nákupu)
SADA ZDARMA
2 Radiální pneumatiky pro zemědělství o rozměrech =< až 30″ Košile a zástěra řady „BKT ORIGINAL“
2 radiální pneumatiky flotation o rozměrech =< až 22,5″ Košile a zástěra řady „BKT ORIGINAL“
2 Radiální pneumatiky pro zemědělství o velikosti > 30″ Košile a laclové kalhoty řady „BKT ORIGINAL“
2 radiální pneumatiky flotation o rozměrech > 22,5″ Košile a laclové kalhoty řady „BKT ORIGINAL“

DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že:

 • Pokud propagované pneumatiky BKT nejsou u prodejce k dispozici, může se zákazník i přesto zúčastnit akce přiložením potvrzení objednávky vystaveným prodejcem. V tomto případě může k předání cen dojít až po dokončení nákupu propagovaných produktů, což může nastat i po skončení této akce, pokud na konci soutěže ještě nejsou objednané pneumatiky k dispozici. BKT si vyhrazuje právo ověřit skutečnou nedostupnost pneumatik u prodejce. Nedokončení nákupu i přes dostupnost výrobků u prodejce bude mít za následek neplatnost účasti a zákazník ztratí nárok na vyhranou cenu, která bude přidělena náhradníkovi podle určeného pořadí.
 • V případě registrací provedených zaměstnanci, a nikoliv skutečným objednatelem se má za to, že účast byla získána jménem a na účet společnosti, která pneumatiky nakupuje, jak je uvedeno na nákupní faktuře. Dárky zdarma a případná cena (v případě výhry) budou tedy připsány výhradně společnosti.

DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI:
Každou fakturu lze během soutěžního období použít pouze jednou.

Za platné budou považovány pouze faktury, které jasně popisují zakoupený produkt a které jsou vystaveny výhradně v době platnosti těchto pravidel (jak je upřesněno v bodě 3 písm. b).

Každý zákazník se bude moci zúčastnit tolikrát, kolik platných faktur nebo potvrzených objednávek bude mít k dispozici, přičemž každá z nich se bude týkat nákupu alespoň jednoho páru propagovaných produktů. Více záznamů se stejnou fakturou nebo stejným potvrzením objednávky nebude potvrzeno.

Pokud se ukáže, že zákazník hrál se stejnou fakturu vícekrát tím, že změnil jednu nebo více požadovaných hodnot, jeho účast nebude potvrzena.

Stejně tak pokud se zjistí, že stejný obrázek faktury byl nahrán uživateli s různými e-maily nebo s neúplnými údaji, bude účast zrušena a výhra nebude moci být potvrzena.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ověřit platnost přihlášek, včetně totožnosti, věku a bydliště účastníka, a vyloučit každého účastníka, který porušil ustanovení těchto pravidel nebo jednal podvodně.

VÝBĚR VÍTĚZŮ A HODNOTA CEN

Všechny došlé fotografie bude hodnotit porota složená ze zástupců propagující společnosti. Šest zákazníků, jejichž fotografie nejlépe vystihují vášeň a krásu jejich práce, získá ceny:

 • 1x (hlavní výhra) Quad Yamaha Kodiak 700 (tržní hodnota 9.676,86 €)
 • 5x BBQ Weber Original Kettle E-5730 (tržní hodnota 206,61 €)

Celková hodnota výher bude činit 10.709,92 € bez DPH

Porota rovněž vybere 6 náhradníků.
Každý účastník může vyhrát nejvýše jednu cenu stejného typu.

Další informace o cenách naleznete v následujícím článku 5.

INFORMACE O CENÁCH:
QUAD YAMAHA KODIAK 700 

 • Výkonný čtyřtaktní motor DOHC o objemu 708 ccm, plný točivý moment
 • Převodovka Yamaha Ultramatic® CVT
 • Celková přední a zadní zátěž 140 kg
 • Tažná kapacita 600 kg, přední naviják.
 • Přední kotoučová brzda a utěsněný zadní kotouč v olejové lázni
 • Nezávislé zavěšení kol s dlouhým zdvihem
 • Včetně silniční homologace 

Pro využití ceny je nutné mít příslušný řidičský průkaz.
Výhra bude doručena prodejci Yamaha, který je nejblíže bydlišti výherce.

BBQ WEBER ORIGINAL KETTLE E-5730
Gril na uhlí 

OZNÁMENÍ O VÝHŘE A DORUČENÍ CEN
Dárkové sady budou oprávněným zákazníkům doručeny poštou nebo kurýrní službou na adresu uvedenou na přihlášce. Dodávka se uskuteční do 60 dnů od data potvrzení účasti.

Výherci závěrečných cen budou vyrozuměni výhradně e-mailem (na e-mailovou adresu uvedenou ve fázi účasti) do 15 pracovních dnů od data výběru.

Aby mohli výherci závěrečných cen obdržet výhru, musí ji potvrdit tím, že do 10 kalendářních dnů odpoví na e-mail a zašlou všechny požadované dokumenty a informace.

Pokud do uvedené lhůty nepřijde žádná odpověď na oznamovací e-mail, nelze výhru potvrdit a bude kontaktován náhradník, který musí dodržet stejné lhůty pro přijetí.

Pokud se výherce zúčastnil zasláním rezervačního dokladu, bude jeho výhra platná pouze v případě, že byl nákup uskutečněn ve stanovené lhůtě. Pokud v této lhůtě, v den oznámení výhry, ještě nebyl nákup dokončen z důvodu nedostupnosti produktů, budou postupy pro potvrzení výhry pozastaveny až do dokončení nákupu: pro získání výhry musí výherce předložit fakturu za nákup produktů. Pokud objednané a dostupné pneumatiky nebudou zakoupeny, výherce ztrácí nárok na výhru, která bude předána náhradníkovi.

Pořadatel ani jím pověřené třetí strany nenesou žádnou odpovědnost v případě nedoručení nebo pozdního doručení e-mailu s oznámením o výhře. Výherce je povinen se ujistit, že e-mailová adresa uvedená při účasti je správná a platná a že je e-mailová schránka funkční.

DŮLEŽITÉ
Obdržení výše uvedených dokladů je nezbytnou podmínkou pro potvrzení výhry: Pokud k tomu nedojde, nelze výhru potvrdit; Pořadatel si vyhrazuje právo provést nezbytné kontroly, aby zajistil regulérnost účasti a správnost údajů poskytnutých účastníkem. 

V případě, že údaje sdělené za účelem ověření výhry neodpovídají údajům zaregistrovaným během účasti, bude výhra považována za neregulérní a nebude ji možné potvrdit. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat každého účastníka nebo výherce, u něhož zjistí, že porušil jakékoli ustanovení těchto pravidel.

Ceny budou výhercům doručeny do 60 dnů od potvrzení výhry.

Upřesňujeme, že:

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené zákazníkům, kteří uvedou nesprávné nebo nepřesné adresy;
– Pořadatel si vyhrazuje právo zvolit nejvhodnější způsob doručení dle svého uvážení. Celní poplatky spojené s převzetím výhry hradí pořadatel. Pořadatel neposkytne žádnou peněžní náhradu za ceny, které nelze využít nebo obdržet z důvodu problémů s přepravou nebo jiných místních předpisů, nebo za ceny, které jsou poškozené, opožděné nebo ztracené z důvodu na straně poštovní nebo kurýrní služby;
– Za zaplacení případných daní z výher odpovídají výherci, kteří musí dodržovat předpisy platné v jejich zemi.
– Ceny nelze převést na třetí strany. Výherce si nemůže nárokovat alternativní výhru ani peněžní odměnu. V případě, že pořadatel nebude schopen doručit slíbenou výhru z důvodu nepředvídatelných okolností nebo okolností, které pořadatel nemůže ovlivnit, vyhrazuje si pořadatel právo zcela nebo částečně změnit složení výhry nebo ji nahradit výhrou stejné nebo vyšší hodnoty. 

OCHRANA SOUKROMÍ
Dobrovolně poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány, zejména elektronicky a pomocí analytických a statistických nástrojů, společností BKT Europe Srl – se sídlem Viale Bianca Maria 25, 20122 Milán, MI za účelem realizace všech fází souvisejících se soutěží s názvem „BKT SELL OUT CAMPAIGN”.

Kromě toho budou zpracovávány za účelem dodržení správních a jiných předpisů, které jsou povinné podle platných právních předpisů v naší zemi nebo podle rozhodnutí EU, a budou uchovávány po dobu vyžadovanou těmito předpisy. Požadované údaje jsou pro výše uvedené účely povinné a jejich neposkytnutí znemožní provádění řídících činností v rámci výherní akce a dodržování právních předpisů.

Uchovávání údajů pro účely řízení výběrového řízení bude omezeno na dobu ukončení jeho jednotlivých fází a na dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy. Následně budou anonymizovány pro statistické účely a identifikační údaje budou zničeny.

Zpracovatelem osobních údajů je: Promosfera S.r.l., se sídlem na adrese Via XXV Aprile 56 – 21011 Casorate Sempione (VA), Itálie. 

Osobami pověřenými zpracovávat osobní údaje jsou osoby odpovědné za prodej a marketing, call centrum, informační systémy a zabezpečení údajů. 

Podle čl. 15-21, GDPR, můžete písemně na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail privacy@bkt-tires.com uplatnit svá práva na nahlédnutí, změnu, výmaz a zapomenutí, omezení zpracování vašich údajů nebo vznést námitku proti jejich zpracování z oprávněných důvodů nebo pro informační a propagační účely. Pokud je souhlas odvolán, což lze učinit kdykoli, rozumí se, že to nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na dříve uděleném souhlasu nebo na zákonem povolených alternativních právních důvodech pro zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, abyste se domohli svých práv. O úplný a aktuální seznam zpracovatelů údajů můžete požádat také písemně na výše uvedené poštovní adrese nebo e-mailem na adrese privacy@bkt-tires.com. 

V neposlední řadě máte právo požádat o přenositelnost svých údajů, tj. získat své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste je mohli předat přímo jinému subjektu, který je nezávislým správcem údajů, a ten je mohl zpracovávat v mezích stanovených subjektem údajů. 

INFORMACE O PUBLIKOVANÝCH MATERIÁLECH

 • Příspěvky přihlášené do soutěže nesmějí obsahovat vulgární, náboženské, rasové, diskriminační nebo násilné vzkazy, odkazovat na sexuální činy, útoky na lidi nebo organizace, ani prezentovat neslušný nebo nevhodný obsah.
 • Společnost pořadatele si vyhrazuje plné právo vyřadit příspěvky, jejichž obsah bude považován za urážlivý, nevhodný, odporující veřejné morálce a/nebo duchu této soutěže, jakož i příspěvky, které jakýmkoli způsobem porušují práva třetích stran tím, že uvádějí hanlivý obsah, narušují soukromí nebo porušují autorská práva;
 • Odesláním obsahu přebírá každý účastník veškerou odpovědnost za obsah. Souhlasem s účastí v soutěži tedy prohlašujete a zaručujete:
 1. že předložený obsah je originální a neporušuje autorská práva a/nebo práva s nimi související a/nebo práva k ochranným známkám/obrázkům nebo jakákoli jiná obchodní a/nebo průmyslová a duševní práva jakékoli fyzické nebo právnické osoby; 
 2. že žádná jiná osoba nebo subjekt nemá na předložený příspěvek žádné právo, nárok ani právní zájem; 
 3. před odesláním příspěvku získat od zainteresovaných třetích stran veškerá potřebná povolení a/nebo souhlas s použitím výše uvedeného příspěvku pro účely účasti v soutěži s vědomím, že za to nebude náležet žádná náhrada; 
 4. že předložený materiál neobsahuje žádný obsah, který by byl nezákonný nebo jakkoli v rozporu se zákony a předpisy země, v níž se akce koná, a/nebo země, ve které byl příspěvek vytvořen. 
 • Příspěvek lze zaslat pouze elektronicky. Jiné způsoby podání nebudou brány v úvahu. Odeslané příspěvky se nevracejí.
 • Předložené příspěvky navíc nesmí: 
 1. zobrazit osoby mladší 18 let 
 2. ukazovat kromě účastníka i další rozpoznatelné osoby, pokud k tomu účastník nedostal písemný souhlas. 
 3. narušit soukromí nebo integritu druhých osob nebo ukázat někoho v nepříjemné nebo trapné situaci.
 • Účastí v soutěži každý účastník zaručuje, že plně odškodní pořádající společnost, jakož i její právní nástupce, za veškeré škodlivé následky, náklady a škody, které mohou vzniknout v důsledku porušení jakéhokoli ustanovení těchto pravidel ze strany účastníka. 

Zasláním obsahu účastník opravňuje pořadatele k jeho zveřejnění na svých internetových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech a ke zpřístupnění obsahu a souvisejících údajů veřejnosti (pokud to považuje za vhodné), a to i po skončení této soutěže. Zákazníci berou na vědomí, že nebudou moci uplatňovat žádné finanční nároky za jakékoli budoucí použití předloženého materiálu.  Příspěvky zaslané do soutěže, jakož i jména výherců, mohou být podle uvážení pořadatele použity k propagaci soutěže nebo jakéhokoli výrobku či služby, které pořadatel vyrábí, poskytuje nebo nabízí a které souvisejí s tématem této propagační akce. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Jakékoliv informace související s účastí v soutěži jsou součástí těchto pravidel. Účastí v soutěži účastník souhlasí s pravidly.
 • Pořadateli nebude připisována odpovědnost za jakékoliv případné škody, náklady nebo ztráty (přímé či nepřímé), vynaložené jakýmkoliv účastníkem či vítězem při účasti v soutěži nebo při užívání výhry, aniž by byla dotčena odpovědnost pořadatele v případě smrti nebo škody vyplývající z jeho nedbalosti.
 • Pořadateli nebude připisována odpovědnost vůči vítězi, pokus cena není dostupná nebo je změněna či zrušena z jakéhokoliv důvodu. V případě okolností mimo kontrolu pořadatele si pořadatel vyhrazuje právo změnit, celou nebo část, kompozici ceny, nebo nahradit ji jinou cenou stejné hodnoty nebo vyšší.
 • Pořadateli nemůže být připisována odpovědnost za jakékoliv jednání třetí strany.
 • Pořadateli nemůže být připisována odpovědnost v případě jednání, opomenutí, události nebo okolností mimo přiměřenou kontrolu pořadatele, které brání plnění povinností ustanovených v těchto pravidlech.
 • V případě okolností, které zasahují do běžného průběhu propagační akce, nebo které mohou způsobit, že se nebude moci konat jak bylo dohodnuto, z jakéhokoliv důvodu, který přesahuje rozumnou kontrolu pořadatele, jako například válka, teroristické činy, havarijní stavy, přírodní katastrofy, počítačové viry, chyby, neautorizovaná intervence software, technické obtíže nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který může ovlivnit bezpečnost, celistvost a správnou činnost propagační akce, si pořadatel vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení a v plném rozsahu povoleném právními předpisy (a) vyloučit jakéhokoli účastníka a (b) v závislosti na případné pokyny ze strany příslušných orgánů upravovat, rušit, pozastavit či ukončit tuto akci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit platnost účasti a vyloučit jakéhokoliv účastníka či vítěze, který se pokusil manipulovat s mechanikou účasti. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoliv uživatele, jehož účast není v souladu s těmito pravidly a/nebo podstoupil jakékoliv kroky k manipulaci s obvyklým průběhem akce. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo požadovat od zúčastněné strany jakoukoliv kompenzaci za utrpěnou škodu. 

Tato pravidla jsou dostupná na internetové stránce propagační akce, přístupné z bktoriginal.com 

Tato soutěž probíhá podle platného práva České Republiky.

Stáhněte si nařízení